Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on julkaissut sähkön tuotantokustannusvertailun, jonka tekijöinä ovat Esa Vakkilainen, Aija Kivistö ja Risto Tarjanne. Raportissa vertaillaan eri sähköntuotantovaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. Kannattavuusvertailu on tehty pelkkää sähköä tuottaville voimalaitoksille. Raportti on jatkoa aikaisemmille tutkimuksille, joista edellinen julkaistiin 2008.

Merkittävin kustannussäästö syntyy, jos aurinkosähköpaketteja voidaan tarjota kuluttajalle kokonaistoimituksena avaimet käteen -periaatteella. Aurinkosähkön tuottaminen kotilaitteistoilla näyttääkin olevan vaiheessa, jossa se on selkeästi pienkäyttäjälle edullista, mikäli sijoitettava pääoma 6000 – 18000 € ei vaadi ulkopuolista rahoitusta.

Erillistarkastelussa arvioitiin suurien keskittävää teknologiaa käyttävän aurinkovoimalaitoksen tuotantokustannuksen ylittävän 100 €/MWh ja olevan todennäköisesti lähempänä 150 €/MWh. Arvio piensähkön tuotantokustannuksista aurinkosähköisillä paneeleilla vaihtelee 90 – 130 €/MWh.

Huom ! Markkinasähkön hinta siirtoineen 2014 n. 130 €/MWh (13 snt/kWh). Paneelien hinnat ovat selvässä laskusuunnassa vuoteen 2012 verrattuna.

Koko raportti täällä: https://www.doria.fi/handle/10024/86304

Kennokannatin 1+